دسر شیرینی ترنم بهاری :

.

دسر شیرینی ترنم بهاری به عنوان یکی از بهترین مجموعه های تولید انواع دسر ، کیک و شیرینی استان اصفهان می باشد که خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد :

– افزایش سطح رضایت مشتریان

– بهره گیری از علم و تجهیزات روز جهت افزایش کیفیت محصولات

در این خصوص مدیریت ارشد سازمان خود را نسبت به مفاد خط مشی کیفیت و تامین منابع لازم جهت دستیابی به اهداف کیفی متعهد دانسته و استقرار سیستم مدیریت کیفی را مسئولیت تمام پرسنل می داند.